כיצד נותנים משוב אדיב, ממוקד, יעיל?

הקשבה פעילה ונתינת משוב באמצעות שלושה כללים פשוטים

Project protocol – נוהל טיוב פרוייקט

פרוטוקול לטיוב פרוייקט שמציע המורה, באמצעות בתהליך דיאלוגי בכיתה. התייחסות ממוקדת לששת ה - צ A

פרוטוקול תקווה וחששות | Fears and Hope

הפרקטיקה מסייעת להכרות הדדית של המשתתפים- מה מעסיק אותם ברמה המקצועית. היא מאפשרת למסד נורמות של אחריות קבוצתית לפרטים המרכיבים את הקבוצה ולמטרות האישיות של כל חבר בקבוצה.