פרקטיקות

איזו פרקטיקה יכולה לסייע לכם היום?

הפרקטיקה מסייעת להכרות הדדית של המשתתפים- מה מעסיק אותם ברמה המקצועית. היא מאפשרת למסד נורמות של אחריות קבוצתית לפרטים המרכיבים את הקבוצה ולמטרות האישיות של כל חבר בקבוצה.
פרוטוקול לטיוב פרוייקט שמציע המורה, באמצעות בתהליך דיאלוגי בכיתה. התייחסות ממוקדת לששת ה - צ A
הקשבה פעילה ונתינת משוב באמצעות שלושה כללים פשוטים