כיצד נותנים משוב אדיב, ממוקד, יעיל?

הקשבה פעילה ונתינת משוב באמצעות שלושה כללים פשוטים

רקע
ומטרות

מתן משוב יעיל.

שלבים

התנהלות המשוב:

הקבוצה מציגה 

 1. מהו נושא הפרויקט? (הכותרת שלו)
 2. תאר את הפרויקט (שאלות מהותיות, עקרונות מנחים, תאור)

הקשבה פעילה- יתר הקבוצות מקשיבות ורושמות דגשים על פי המחוון

מתן משוב על פי אמ"י

אדיב

 • מציינים וחוגגים את מה שמוצלח בעבודה שהוצגה
 • מה היה מעניין
 • מה הרשים אותי
 • מה משך תשומת לב 
 •   hard on content' soft on the person-  המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם
 • Share the air, step up step back-  חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים

ממוקד

 • הצעות ממוקדות לשיפור, 
 • דוגמאות ספיציפיות 
 • שאלה

יעיל

 • מתן עצות מועילות, 
 • רעיון
 • מה אני הייתי עושה לו הייתי המציג

 

כלים נוספים