דע מי אתה, מאין באת ולאן אתה הולך

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

הנושא עוסק במעבר התלמיד משלב הילדות לשלב הבגרות. במהלך הפרוייקט נחשפו התלמידים למושגים כגון: זהות, תרבות, רקמה אנושית, יהדות, ישראליות, דרשה, בני מצווה ועוד. המסע אותו עברו התלמידים הינו מסע אישי שהתחיל בזיהוי הכוחות הפנימיים של כל תלמיד והמשיך בהתפתחותו האישית של כל לומד, מסע של תקשורת וחיפוש אחר ה"אני" ומשפחתי. במסע חיפשו התלמידים גם אחר המסרים והערכים המשפחתיים שלהם תוך התמקדות במורשת המשפחתית של כל אחד ואחת.

הפרויקט נולד מתכנית הלימודים במקצוע תרבות וזהות יהודית תוך שילוב מקצוע שפה וכישורי חיים.

כמו כן, המורות זיהו צורך בקרב התלמידים. הצורך עסק בגיל התלמידים – גיל ההתבגרות, כיל שבו חווה הבוגר תהליך אישי עם עצמו תוך הבנה וחקר משפחתו.

אל תוך הפרויקט יצקו המורות את התשוקה האישית שלהן בביצוע תוצר סופי מצופה שהיווה תוצר אישי וחלק מן המארג הכיתתי השלם.

מהלך הפרוייקט

תלמידי השכבה ייחשפו למשמעות גיל המצוות והערכים המובילים הקשורים לנושא: בגרות ואחריות.

התלמידים יבינו את משמעות המושג "טקס" ויכירו טקסי מעבר שונים. התלמידים יכירו סמלים יהודיים ויחפשו כיצד באים לידי ביטוי במשפחתם תוך עיסוק במעגל החגים היהודי.

התלמידים יבחנו את אורח חייהם עד היום בהשוואה לערכים חברתיים המצויים בתרבות היהודית ויעסקו בבניית ארגז הערכים האישי שלהם בעבר, בעתיד ובהווה.

התלמידים יבינו את משמעות הביטוי "רקמה אנושית אחת" תוך חיפוש מקומם בחברה היהודית-ישראלית.

בסוף הפרויקט:

"במבט לאחור ועם הפנים לעתיד…""כולנו רקמה אנושית אחת" – בניית כיתה וירטואלית הבנויה מדמות איתה מזדהה כל תלמיד, עיסוקיה, התנהגותה והערכים שהיא מייצגת. הכיתה תכיל את כל ילדי הכיתה ותמחיש את השונות שבאה לידי ביטוי בחברה הישראלית. הכיתה הווירטואלית תהייה מורכבת מהמודל האישי של כל תלמיד תוך מציאת נקודות משותפות.

תוצרים

  • "אל עצמי" – הכנת ת.ז אישית
  • הדרשה שלי – כתיבת דרשה אישית הכוללת התייחסות לסמלים יהודיים, המסורת היהודית המשפחתית בחגים.
  • תוצר סופי – "במבט לאחור ועם הפנים לעתיד…""כולנו רקמה אנושית אחת" – בניית כיתה וירטואלית הבנויה מדמות איתה מזדהה כל תלמיד, עיסוקיה, התנהגותה והערכים שהיא מייצגת. הכיתה תכיל את כל ילדי הכיתה ותמחיש את השונות שבאה לידי ביטוי בחברה הישראלית. הכיתה הווירטואלית תהייה מורכבת מהמודל האישי של כל תלמיד תוך מציאת נקודות משותפות.

שיתופי פעולה

מורות שפה, יועצת, רכזת תקשוב

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

כלים

.tools{display:none;}

טיפים

.tip{display:none;}

פרטי קשר

מיכל גזית – סגנית ומחנכת ו'3, 052-3523382, mlgazit@gmail.com