דרך הערך

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

פרויקט "דרך ערך" מבקש לעסוק בפיתוח חשיבה היסטורית: הבנת אירועים היסטוריים או יכולת להבחין מה ראוי להיות היסטורי, מהי עובדה היסטורית, כיצד שואלים שאלה בהיסטוריה וכיצד אוספים מידע בחקר היסטורי. מיומנות ההבנה ההיסטורית כוללת את היכולת להעריך, לנתח ולמזג בין עדויות היסטוריות הקשורות לבעיות ונושאים שאין עליהם תשובה נכונה או לא נכונה.

פרויקט "דרך ערך" מבקש לעסוק בפיתוח חשיבה היסטורית: הבנת אירועים היסטוריים או יכולת להבחין מה ראוי להיות היסטורי, מהי עובדה היסטורית, כיצד שואלים שאלה בהיסטוריה וכיצד אוספים מידע בחקר היסטורי. מיומנות ההבנה ההיסטורית כוללת את היכולת להעריך, לנתח ולמזג בין עדויות היסטוריות הקשורות לבעיות ונושאים שאין עליהם תשובה נכונה או לא נכונה.

החקר בפרויקט מזמן את הלומד/ת לפתח אמפתיה היסטורית ולעמוד על מורכבותם של המניעים העומדים ביסוד ההתנהגות האנושית בעולם של פשיטת רגל מוסרית וערכית ואת השינויים החלים בהם במהלך הזמן, ומנסה לאפשר ללומד/ת לראות ש"טוב" ו"רע" היסטוריים אינם מושגים חד משמעיים.

מהלך הפרוייקט

הקניית ידע, סיור במוזיאון יד ושם ומבדק ידע.
עבודת חקר אישית ובחירת קטגוריה לחקר.
סדנה לאיסוף מקורות המידע במרכז הפדגוגי ביד ושם.
מפגש שיח עם עורך ויקיפדיה.
סדנת העלאת הערכים בהנחיית עורכי ויקימדיה.
הפקת "ערב סיום" בבית ווהלין.

תוצרים

ערכים חדשים באתר ויקיפדיה ישראל

שיתופי פעולה

המרכז הפדגוגי במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם, עמותת ויקימדיה ישראל, בית יהדות ווהלין בגבעתיים.

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

טיפים

.tip{display:none;}

מידע נוסף

.extrainfo{display:none;}

פרטי קשר

.contact{display:none;}

פרוייקטים נוספים