המסע אל הכוחות שבי

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

הפרויקט עסק במושג "כוחות". בחרנו בתהליך מקדם שבאמצעותו הילדים יפתחו מודעות לכוחות שלהם ושל חבריהם. הושם דגש על מודעות עצמית בינאישית וחברתית. לטעמנו החשיפה לכוחות של התלמידים היא תהליך שבו ירכשו ידע על מנת לפתח זהות עצמית בריאה, לחזק את הדימוי העצמי שלהם ולשמש עבורם משאב חוסן משמעותי.

מטרת הפרויקט הינה קידום ופיתוח תהליכי למידה ריגשית וחברתית בהלימה לתקופת  הקורונה.

מטרת העל שהנחתה את צוות המחנכים היא זיהוי וניהול רגשות, לפיתוח דאגה ואכפתיות לאחר והאמונה בעצמי, לקבלת החלטות אחראית ופיתוח תקשורת מקרבת ומשמעותית בין קבוצת השווים.

כמו כן, רעיון ניהול הקונפליקטים במצבים מאתגרים תוך כדי שילוב ערכים והתקדמות במסע האישי של כל תלמיד ותלמידה.

תלמידי בית הספר יצאו למסע אישי והכירו את הכוחות השונים הטמונים בכל אחד ואחת מהם: כוח החברות, כוח היצירה, כוח ההקשבה, כוח הלמידה ועוד…

בשכבות הגבוהות נלמדות גם מודלים לזיהוי חוזקות ואינטיליגנציות כגון: האינטיליגנציות המרובות של גרדנר ומעגל החוזקות של סלינגמן ופיטרסון.

הפרויקט שלנו עוזר לגלות את הכוחות הטמונים בכל ילד וילדה.

באפשרותנו לעזור לאחרים לראות, להבין, לדעת ולהוקיר שלכל אחד ואחת מתלמידנו יש מקום וכוח הייחודי לו.

מהלך הפרוייקט

שלב א: זיהוי החוזקות של מורות ביה"ס ביום ההיערכות כי הכוח להכיר את עצמי הינו הבסיס לכל הכוחות

שלב ב': חשיפה של התלמידים למודלים (האינטיליגנציות המרובות של גרדנר ומעגל החוזקות של סלינגמן ופיטרסון), אמצעים ספרותיים ותרבותיים שמתארים חוזקות ודיוק של הניסוח והמושגים.

שלב ג': תוצר ביניים-   משוב אמצע שנה וקיום יום הורים בדגש על חוזקות.

התלמידים מעריכים את עצמם, משוב הערכה להורים.

תהליך רפלקטיבי: מה חשבו על יום ההורים (עד כמה יום ההורים היה קשור לחוזקות).

שלב ד': סיום תהליך- תוצרים מגוונים בהתאם לשכבות.

מסקנות מן הפרויקט:

הפרויקטים הבאים יהיו בית ספריים ספירליים לנוכח הפרויקט שהוצג הסקנו שהשאלה בהיותה בית ספרית יש לה נוכחות, משמעות, שיח ושפה בית ספרית רב גילאית.

ככל שמוקנות מיומנויות מסוג זה (SEL) מגיל צעיר, ההשפעה הינה חזקה ואפקטיבית יותר.

הפרויקט ישמש עבורנו מודל ותוצרים ממנו יהוו עוגן משמעותי בהמשך.

שיתופי פעולה

אוהד יפה- מנטור מלווה פרויקטים

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

טיפים

.tip{display:none;}

מידע נוסף

הפרויקטים הבאים יהיו בית ספריים ספירליים לנוכח הפרויקט שהוצג הסקנו שהשאלה בהיותה בית ספרית יש לה נוכחות, משמעות, שיח ושפה בית ספרית רב גילאית.

ככל שמוקנות מיומנויות מסוג זה (SEL) מגיל צעיר, ההשפעה הינה חזקה ואפקטיבית יותר.

הפרויקט ישמש עבורנו מודל ותוצרים ממנו יהוו עוגן משמעותי בהמשך.

פרטי קשר

הדר אברם, Revivon1@gmail.com