כתבים צעירים לומדים מהסביבה

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

שכבות א-ב בבית ספר "ביאליק" במסע משותף של למידה מהסביבה ויצירת אקטואליה

בית ספר "ביאליק" חרט על דגלו את נושא המנהיגות, מנהיג צריך להכיר את סביבתו על מנת להוביל מהלכים וליצור שינויים.  תלמידי בית ספר "ביאליק" נחשפים במהלך השנה, באופן קבוע לאקטואליה מישראל ומהעולם, תלמידי הכיתות מציגים נושאים עכשוויים בפני חבריהם לכיתה.                                  אחד ממקורות האקטואליה אליהם נחשפו התלמידים הוא העיתון, בלמ"פ זה בחרנו לעבור מחשיפה לאקטואליה ליצירת מקור אקטואלי בית ספרי.

מהלך הפרוייקט

שלב ראשון – שיח וסיעור מוחין, מה צריך כדי להיות מנהיג? אלו מקורות מידע ואקטואליה אנו מכירים?

שלב שני – "חקר העיתון" תלמידי הכיתות בדקו עיתונים וענו על השאלה "מה יש בעיתון" את כל הממצאים כתבו ובמליאה ערכנו מיון לקטגוריות – מדורים

שלב שלישי – יציאה לתצפית בסביבה וכתיבת שאלות. התלמידים יצאו עם מחברות/דפים וחברו שאלות על דברים שפגשו בסביבת בית הספר.

שלב רביעי – חלוקת התלמידים למדורים וכתבות: כתבי ספורט, כתבי חוץ, כתבי טבע, כתבי חדשות ביאליק, כתבי תרבות ופנאי, כתבי שעשועונים.

(בכל כיתה יעבדו בקבוצות ובכל מדור יהיה ייצוג לכלל הכיתות)

שלב חמישי – כתיבת טיוטות מרובות באופן עצמאי ובתווך קל

שלב שישי – עריכה סופית והגשה להדפסת העיתון

העיתון יחולק לתלמידי בית הספר ולילדי הגנים המיועדים להגיע לבית הספר.

תוצרים

עיתון בית ספרי – טרם הודפס

שיתופי פעולה

בית אבות משען – ראיון שטרם בוצע, אמא מהשכבה עובדת ידיעות אחרונות תגיע לבוקר של העשרה (במקום מרכז המבקרים שנסגר)

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

כלים

.tools{display:none;}

טיפים

מידי בוקר לאפשר רבע שעה של קריאת ספר,

התלמידים מוצאים מילים חדשות שאינם מכירים את משמעותן כותבים במחברת שפה, המחנכת כותבת לכל מילה הגדרה או מילה נרדפת מוכרת.

את המילים ניתן לשבץ לתשבץ או שעשועי שפה אחרים.

מידע נוסף

.extrainfo{display:none;}

פרטי קשר

גטניו מירי, מחנכת כיתה ב, 0528846359