לאומיות

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

הקניית ופיתוח יכולת  זיהוי קשרים בין מושגים מגוונים: פילוסופים, מנהיגים, אירועים, תנועות ותופעות, הקשורים לצמיחת הלאומיות במאה ה-19 באירופה.
.extrainfo{display:none;}

מהלך הפרוייקט

שיעורי מבוא: מאפייני הלאומיות, יסודות פילוסופים ותהליכים אשר הובילו לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה. 

חקר מושג מעולם הלאומיות

סידור ותמצות המידע לתוך תבנית בצירוף תמונה

איתור קשרים בין מושגים, המחשתם על גבי פתקים, קשירת חוטים ביניהם.

תוצרי ביניים: מפת מוח קטנה- ( קבוצתי), תוצר ביניים 2-  מפת מוח גדולה (קבוצתי)

תוצר סופי: בניית  מפת מוח כיתתית בהשראת "קיר חקירות" (הושם דגש על סידור ועיצוב הקיר מתוך מבט על , תוך שיתוף פעולה בין כלל חברי הכיתה). 

 

תוצרים

.product{display:none;}

שיתופי פעולה

.colab{display:none;}

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

כלים

.tools{display:none;}

טיפים

.tip{display:none;}

מידע נוסף

.extrainfo{display:none;}

פרטי קשר

.contact{display:none;}