מחשבים מסלול מחדש

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

פרויקט שנוצר מבעיה, מהצורך לעצמאות בהליכה בגיל 9. שלושה שלבים לפרויקט: תחילה הילדים יכירו ויחקרו את החומרים הנמצאים בסביבתם.  לאחר מכן תפעל תכנית בהנחיית מוזיאון מורשת הכולל חקר פעיל בסביבת בית הספר ומיפוי מסלולי ההליכה לבית הספר.  לבסוף הכנת התוצר-שלטי הכוונה להליכה בטוחה לבית הספר. 

מחמא"ה

משמעותי לאדם ולעולם- רלוונטי לילדים ולגיל שלהם.

חקר פעיל- יציאה לשטח, למידה עיונית ומעשית.

מבוגר מוביל- מחנכות, חברה מומחית- מוזיאון מורשת.

אמיתי- שלטים שמשרתים אותם ואת שאר ילדי בית הספר.

הערכה- ימ"ה.

מהלך הפרוייקט

שלב א': הילדים יכירו ויחקרו את החומרים הנמצאים בסביבתם. 

שלב ב': תכנית בהנחיית מוזיאון מורשת הכולל חקר פעיל בסביבת בית הספר ומיפוי מסלולי ההליכה לבית הספר. 

שלב ג': הכנת התוצר-שלטי הכוונה להליכה בטוחה לבית הספר. 

תוצרים

תוצר ביניים: 1. לוחות מידעיים על חומרים שונים.

2. חקר פעיל בסביבה של בית הספר.

תוצר סופי: הכנת שלטי הכוונה להליכה בטוחה לבית הספר.

שיתופי פעולה

מוזיאון מורשת, הנהגת הורים, אגף התחבורה בעיר.

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

כלים

.tools{display:none;}

טיפים

.tip{display:none;}

מידע נוסף

.extrainfo{display:none;}

פרטי קשר

דניאל סיטון, מנהלת שכבת ג', 0524897331, danielsit@taded.org.il