מספרים דמוקרטיה

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

לימוד הוויה דמוקרטית מתרחשת בחיי היום יום של כולנו כמעט מבלי להרגיש, החל מקריאת עיתון, צפיה בסדרת טלוויזיה, סרט ועד קריאת סיפורי ילדים.

אוקטובר 2020

מדינה ברגע | מהי מדינה ואיך מרחב יכול לספר סיפור

בחודש הראשון של לימודי האזרחות נלמדו מאפייני המדינה (שטח, אוכלוסיה, ריבונות ושלטון). במקביל, לכך, במהלך החודש הכינו תלמידי מגמת עיצוב מרחבים שונים ומגוונים שיכולים לשמש כתפאורות לבניית מדינות שונות.

אוקטובר 2020

נובמבר 2020

זכויות אדם עקרונות הדמוקרטיה | חיפוש שפה: סיפורית ועיצובית

בשיעורי האזרחות נלמדות זכויות האדם הטבעיות, נחקרו אירועי אקטואליה ונכתבו משלי חיות קצרים המבוססים על אירועים אלה. התרגילים שילבו הבנה וישום של ידע אזרחי עם חשיבה מבוססת דמיון. 

נובמבר 2020

נובמבר 2020

סדנת פלסטלינה – רוני אורן | בניית סצנת קונפליקט ועיצוב דמות

כחלק מההכנה לתוצר הצופי, כל קבוצת תלמידים בחרה אירוע אקטואלי מורכב, ניתחה אותו ואת רכיביו הסיפוריים מתוך חיפוש אחר החיות שירכיבו את המשל שלהם, נקודת הקונפליטקט וההתרה שבסיפור. בסדנת פלסטלינה בהנחייתו של אמן הפלסטלינה רוני אורן, יצרו התלמידים את סצנת הקונפליקט של הסיפור שלהם.

נובמבר 2020

ינואר 2021

עבודה על תוצר סופי | כתיבה, ניתוח, איור

כל התרגילים וההתנסויות הקודמות התמצו לתוך שלב זה. במסגרת שיעורי האזרחות, על בסיס האירוע המורכב אותו חקרו, כתבו התלמידים את משל החיות, יצרו סקיצה מוצולמת ומוסברת עבור תלמידי מגמת העיצוב, וניתוח ניתוח אזרחי את משלי החיות שלהם.

ינואר 2021

מרץ 2021

למידת עמיתים ומשוב | הקראת סיפורים בקבוצות ובירור שאלות

מרץ 2021

אפריל 2021

אירוע סיום – שעת סיפור: הקראה והפעלת פלסטלינה לכיתות ג' בביה"ס גולדטק חולון.

עם סיום כתיבת הסיפור והסקיצה, בנו והפעילו התלמידים שעות סיפור המאפשרות בירור של הסוגיות האזרחיות והחברתיות שעולים ממנו, בנוסף להפעלת פלסלטילינה המבוססת על הסיפור. 

אפריל 2021

מהלך הפרוייקט

אוקטובר 2020

מדינה ברגע | מהי מדינה ואיך מרחב יכול לספר סיפור

בחודש הראשון של לימודי האזרחות נלמדו מאפייני המדינה (שטח, אוכלוסיה, ריבונות ושלטון). במקביל, לכך, במהלך החודש הכינו תלמידי מגמת עיצוב מרחבים שונים ומגוונים שיכולים לשמש כתפאורות לבניית מדינות שונות.

אוקטובר 2020

נובמבר 2020

זכויות אדם עקרונות הדמוקרטיה | חיפוש שפה: סיפורית ועיצובית

בשיעורי האזרחות נלמדות זכויות האדם הטבעיות, נחקרו אירועי אקטואליה ונכתבו משלי חיות קצרים המבוססים על אירועים אלה. התרגילים שילבו הבנה וישום של ידע אזרחי עם חשיבה מבוססת דמיון. 

נובמבר 2020

נובמבר 2020

סדנת פלסטלינה – רוני אורן | בניית סצנת קונפליקט ועיצוב דמות

כחלק מההכנה לתוצר הצופי, כל קבוצת תלמידים בחרה אירוע אקטואלי מורכב, ניתחה אותו ואת רכיביו הסיפוריים מתוך חיפוש אחר החיות שירכיבו את המשל שלהם, נקודת הקונפליטקט וההתרה שבסיפור. בסדנת פלסטלינה בהנחייתו של אמן הפלסטלינה רוני אורן, יצרו התלמידים את סצנת הקונפליקט של הסיפור שלהם.

נובמבר 2020

ינואר 2021

עבודה על תוצר סופי | כתיבה, ניתוח, איור

כל התרגילים וההתנסויות הקודמות התמצו לתוך שלב זה. במסגרת שיעורי האזרחות, על בסיס האירוע המורכב אותו חקרו, כתבו התלמידים את משל החיות, יצרו סקיצה מוצולמת ומוסברת עבור תלמידי מגמת העיצוב, וניתוח ניתוח אזרחי את משלי החיות שלהם.

ינואר 2021

מרץ 2021

למידת עמיתים ומשוב | הקראת סיפורים בקבוצות ובירור שאלות

מרץ 2021

אפריל 2021

אירוע סיום – שעת סיפור: הקראה והפעלת פלסטלינה לכיתות ג' בביה"ס גולדטק חולון.

עם סיום כתיבת הסיפור והסקיצה, בנו והפעילו התלמידים שעות סיפור המאפשרות בירור של הסוגיות האזרחיות והחברתיות שעולים ממנו, בנוסף להפעלת פלסלטילינה המבוססת על הסיפור. 

אפריל 2021

תוצרים

אוקטובר 2020

מדינה ברגע | מהי מדינה ואיך מרחב יכול לספר סיפור

בחודש הראשון של לימודי האזרחות נלמדו מאפייני המדינה (שטח, אוכלוסיה, ריבונות ושלטון). במקביל, לכך, במהלך החודש הכינו תלמידי מגמת עיצוב מרחבים שונים ומגוונים שיכולים לשמש כתפאורות לבניית מדינות שונות.

אוקטובר 2020

נובמבר 2020

זכויות אדם עקרונות הדמוקרטיה | חיפוש שפה: סיפורית ועיצובית

בשיעורי האזרחות נלמדות זכויות האדם הטבעיות, נחקרו אירועי אקטואליה ונכתבו משלי חיות קצרים המבוססים על אירועים אלה. התרגילים שילבו הבנה וישום של ידע אזרחי עם חשיבה מבוססת דמיון. 

נובמבר 2020

נובמבר 2020

סדנת פלסטלינה – רוני אורן | בניית סצנת קונפליקט ועיצוב דמות

כחלק מההכנה לתוצר הצופי, כל קבוצת תלמידים בחרה אירוע אקטואלי מורכב, ניתחה אותו ואת רכיביו הסיפוריים מתוך חיפוש אחר החיות שירכיבו את המשל שלהם, נקודת הקונפליטקט וההתרה שבסיפור. בסדנת פלסטלינה בהנחייתו של אמן הפלסטלינה רוני אורן, יצרו התלמידים את סצנת הקונפליקט של הסיפור שלהם.

נובמבר 2020

ינואר 2021

עבודה על תוצר סופי | כתיבה, ניתוח, איור

כל התרגילים וההתנסויות הקודמות התמצו לתוך שלב זה. במסגרת שיעורי האזרחות, על בסיס האירוע המורכב אותו חקרו, כתבו התלמידים את משל החיות, יצרו סקיצה מוצולמת ומוסברת עבור תלמידי מגמת העיצוב, וניתוח ניתוח אזרחי את משלי החיות שלהם.

ינואר 2021

מרץ 2021

למידת עמיתים ומשוב | הקראת סיפורים בקבוצות ובירור שאלות

מרץ 2021

אפריל 2021

אירוע סיום – שעת סיפור: הקראה והפעלת פלסטלינה לכיתות ג' בביה"ס גולדטק חולון.

עם סיום כתיבת הסיפור והסקיצה, בנו והפעילו התלמידים שעות סיפור המאפשרות בירור של הסוגיות האזרחיות והחברתיות שעולים ממנו, בנוסף להפעלת פלסלטילינה המבוססת על הסיפור. 

אפריל 2021

שיתופי פעולה

.colab{display:none;}

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

כלים

אוקטובר 2020

מדינה ברגע | מהי מדינה ואיך מרחב יכול לספר סיפור

בחודש הראשון של לימודי האזרחות נלמדו מאפייני המדינה (שטח, אוכלוסיה, ריבונות ושלטון). במקביל, לכך, במהלך החודש הכינו תלמידי מגמת עיצוב מרחבים שונים ומגוונים שיכולים לשמש כתפאורות לבניית מדינות שונות.

אוקטובר 2020

נובמבר 2020

זכויות אדם עקרונות הדמוקרטיה | חיפוש שפה: סיפורית ועיצובית

בשיעורי האזרחות נלמדות זכויות האדם הטבעיות, נחקרו אירועי אקטואליה ונכתבו משלי חיות קצרים המבוססים על אירועים אלה. התרגילים שילבו הבנה וישום של ידע אזרחי עם חשיבה מבוססת דמיון. 

נובמבר 2020

נובמבר 2020

סדנת פלסטלינה – רוני אורן | בניית סצנת קונפליקט ועיצוב דמות

כחלק מההכנה לתוצר הצופי, כל קבוצת תלמידים בחרה אירוע אקטואלי מורכב, ניתחה אותו ואת רכיביו הסיפוריים מתוך חיפוש אחר החיות שירכיבו את המשל שלהם, נקודת הקונפליטקט וההתרה שבסיפור. בסדנת פלסטלינה בהנחייתו של אמן הפלסטלינה רוני אורן, יצרו התלמידים את סצנת הקונפליקט של הסיפור שלהם.

נובמבר 2020

ינואר 2021

עבודה על תוצר סופי | כתיבה, ניתוח, איור

כל התרגילים וההתנסויות הקודמות התמצו לתוך שלב זה. במסגרת שיעורי האזרחות, על בסיס האירוע המורכב אותו חקרו, כתבו התלמידים את משל החיות, יצרו סקיצה מוצולמת ומוסברת עבור תלמידי מגמת העיצוב, וניתוח ניתוח אזרחי את משלי החיות שלהם.

ינואר 2021

מרץ 2021

למידת עמיתים ומשוב | הקראת סיפורים בקבוצות ובירור שאלות

מרץ 2021

אפריל 2021

אירוע סיום – שעת סיפור: הקראה והפעלת פלסטלינה לכיתות ג' בביה"ס גולדטק חולון.

עם סיום כתיבת הסיפור והסקיצה, בנו והפעילו התלמידים שעות סיפור המאפשרות בירור של הסוגיות האזרחיות והחברתיות שעולים ממנו, בנוסף להפעלת פלסלטילינה המבוססת על הסיפור. 

אפריל 2021

טיפים

אוקטובר 2020

מדינה ברגע | מהי מדינה ואיך מרחב יכול לספר סיפור

בחודש הראשון של לימודי האזרחות נלמדו מאפייני המדינה (שטח, אוכלוסיה, ריבונות ושלטון). במקביל, לכך, במהלך החודש הכינו תלמידי מגמת עיצוב מרחבים שונים ומגוונים שיכולים לשמש כתפאורות לבניית מדינות שונות.

אוקטובר 2020

נובמבר 2020

זכויות אדם עקרונות הדמוקרטיה | חיפוש שפה: סיפורית ועיצובית

בשיעורי האזרחות נלמדות זכויות האדם הטבעיות, נחקרו אירועי אקטואליה ונכתבו משלי חיות קצרים המבוססים על אירועים אלה. התרגילים שילבו הבנה וישום של ידע אזרחי עם חשיבה מבוססת דמיון. 

נובמבר 2020

נובמבר 2020

סדנת פלסטלינה – רוני אורן | בניית סצנת קונפליקט ועיצוב דמות

כחלק מההכנה לתוצר הצופי, כל קבוצת תלמידים בחרה אירוע אקטואלי מורכב, ניתחה אותו ואת רכיביו הסיפוריים מתוך חיפוש אחר החיות שירכיבו את המשל שלהם, נקודת הקונפליטקט וההתרה שבסיפור. בסדנת פלסטלינה בהנחייתו של אמן הפלסטלינה רוני אורן, יצרו התלמידים את סצנת הקונפליקט של הסיפור שלהם.

נובמבר 2020

ינואר 2021

עבודה על תוצר סופי | כתיבה, ניתוח, איור

כל התרגילים וההתנסויות הקודמות התמצו לתוך שלב זה. במסגרת שיעורי האזרחות, על בסיס האירוע המורכב אותו חקרו, כתבו התלמידים את משל החיות, יצרו סקיצה מוצולמת ומוסברת עבור תלמידי מגמת העיצוב, וניתוח ניתוח אזרחי את משלי החיות שלהם.

ינואר 2021

מרץ 2021

למידת עמיתים ומשוב | הקראת סיפורים בקבוצות ובירור שאלות

מרץ 2021

אפריל 2021

אירוע סיום – שעת סיפור: הקראה והפעלת פלסטלינה לכיתות ג' בביה"ס גולדטק חולון.

עם סיום כתיבת הסיפור והסקיצה, בנו והפעילו התלמידים שעות סיפור המאפשרות בירור של הסוגיות האזרחיות והחברתיות שעולים ממנו, בנוסף להפעלת פלסלטילינה המבוססת על הסיפור. 

אפריל 2021

מידע נוסף

אוקטובר 2020

מדינה ברגע | מהי מדינה ואיך מרחב יכול לספר סיפור

בחודש הראשון של לימודי האזרחות נלמדו מאפייני המדינה (שטח, אוכלוסיה, ריבונות ושלטון). במקביל, לכך, במהלך החודש הכינו תלמידי מגמת עיצוב מרחבים שונים ומגוונים שיכולים לשמש כתפאורות לבניית מדינות שונות.

אוקטובר 2020

נובמבר 2020

זכויות אדם עקרונות הדמוקרטיה | חיפוש שפה: סיפורית ועיצובית

בשיעורי האזרחות נלמדות זכויות האדם הטבעיות, נחקרו אירועי אקטואליה ונכתבו משלי חיות קצרים המבוססים על אירועים אלה. התרגילים שילבו הבנה וישום של ידע אזרחי עם חשיבה מבוססת דמיון. 

נובמבר 2020

נובמבר 2020

סדנת פלסטלינה – רוני אורן | בניית סצנת קונפליקט ועיצוב דמות

כחלק מההכנה לתוצר הצופי, כל קבוצת תלמידים בחרה אירוע אקטואלי מורכב, ניתחה אותו ואת רכיביו הסיפוריים מתוך חיפוש אחר החיות שירכיבו את המשל שלהם, נקודת הקונפליטקט וההתרה שבסיפור. בסדנת פלסטלינה בהנחייתו של אמן הפלסטלינה רוני אורן, יצרו התלמידים את סצנת הקונפליקט של הסיפור שלהם.

נובמבר 2020

ינואר 2021

עבודה על תוצר סופי | כתיבה, ניתוח, איור

כל התרגילים וההתנסויות הקודמות התמצו לתוך שלב זה. במסגרת שיעורי האזרחות, על בסיס האירוע המורכב אותו חקרו, כתבו התלמידים את משל החיות, יצרו סקיצה מוצולמת ומוסברת עבור תלמידי מגמת העיצוב, וניתוח ניתוח אזרחי את משלי החיות שלהם.

ינואר 2021

מרץ 2021

למידת עמיתים ומשוב | הקראת סיפורים בקבוצות ובירור שאלות

מרץ 2021

אפריל 2021

אירוע סיום – שעת סיפור: הקראה והפעלת פלסטלינה לכיתות ג' בביה"ס גולדטק חולון.

עם סיום כתיבת הסיפור והסקיצה, בנו והפעילו התלמידים שעות סיפור המאפשרות בירור של הסוגיות האזרחיות והחברתיות שעולים ממנו, בנוסף להפעלת פלסלטילינה המבוססת על הסיפור. 

אפריל 2021

פרטי קשר

כאן לכתוב את פרטי הקשר