"נוח, פתח לרגע את הצוהר" – סיפורי בראשית – מה לקחנו משם?

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

שכבת ב' כחלק מקבלת ספר התורה והתחלת הלמידה בספר בראשית התמקדה בסיפור נוח. ההתמקדות הייתה בכמה מישורים בסיפור: של יחיד מול רבים. ניתוח התיבה. החטא מול העונש. בעלי החיים – תנאי מחייה, משפחה, התלמידים חקרו את הסיפור ובניית התיבה מכל תחום דעת הנלמד בכיתה ב.

בהיצג הראשון של הפרויקט התלמידים החלו לעלות שאלות חקר אשר עניינו אותן. נוכחנו לגלות שהשאלות התחלקו לכמה תחומים בניהם 5 תחומים עיקריים: בנייה, חומרים, בעלי חיים, משפחה, תנאי מחייה.

נושאים המתקשרים לתחומי הדעת – עברית, מדעים, הנדסה ואומנות.

לאחר מכן, הילדים התחלקו לקבוצות וכל קבוצה החלה לחקור את תחום הידע שלה באופן כללי וללא היקשר לתיבה.

השלב הבא היה חיבור הנושא לחקר התיבה וכיצד הוא מתקשר ומשפיע על שאר הנושאים.

הילדים יצאו לספארי ברמת גן – חלק המומחה בתהליך. הרכיבו בקבוצות את הממצאים שלהם והגיעו להשערות.

בסוף התהליך – כל כיתה בנתה תיבה כיתתית אשר שקפה את החקר של הכיתה, את הביטוי האומנותי של הכיתה ואת שיתוף הפעולה של תלמידי הכיתה.

 

מצגת הפרויקט –

 

https://www.canva.com/design/DAE7imU69L0/vTR7JMxWap1kcNMA4wZXtw/view?utm_content=DAE7imU69L0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 

 

מהלך הפרוייקט

  1. חשיפת הפרויקט בו הילדים נחשפו לנושא הפרויקט ונשאלו מה מעניין אותם בפרויקט.
  2. חקר ראשוני – כל קבוצה חקרה את הנושא אותו היא בחרה מתוך הנושאים העיקריים שעלו בשאלות הראשוניות של התלמידים. (בנייה, חומרים, תנאי מחייה, בעלי חיים ומשפחה).
  3. התלמידים יצרו פלקט בו הם הציגו בכתב וביצירה את החקר שהם חקרו בנושא.
  4. התלמידים המשיכו את החקר והפכו להיות חוקרים צעירים – העלו השערות לקראת יציאה לסיור לימודי בספארי (שלב המומחה)
  5. שלב המומחה – התלמידים יצאו לספארי על מנת לחקור כיצד באים לידי ביטוי הנושאים אותם הם חקרו בכלליות ולהתחיל את החיבור לתוך חקר הפרויקט – תיבת נוח.
  6. התלמידים חקרו את ההשערות שלהם והגיעו למסקנות כיצד עליהם לבנות את התיבה.
  7. התלמידים בחרו את החומרים בעקבות הסקת מסקנות על תכונות החומרים.
  8. התלמידים בונים ויוצרים את התיבה הכיתתית.

 

תוצרים

.product{display:none;}

שיתופי פעולה

ספארי רמת גן

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

כלים

.tools{display:none;}

טיפים

.tip{display:none;}

מידע נוסף

.extrainfo{display:none;}

פרטי קשר

בל סמרה, bellsa@sha.tad.org.il