"קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ…"

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

ההתבגרות על היבטיה השונים והאופן בו היא מתבטאת בטקסי מעבר במורשת היהודית ותרבויות שונות בעולם.

ושא ההתבגרות מעסיק בעיקר את תלמידי שכבת ו' והשינויים הרבים הכרוכים סביבו בהיבט: הפיזיולוגי (גופני), חברתי, רגשי וכדומה.
בנוסף, זוהי שנה בה מציינות הבנות את חגיגת "בת המצווה"- ונשאלת השאלה- מדוע?
במהלך התוכנית חקרו הילדים את הסיבות לקביעת גיל התבגרות שונה בין המינים, ובכך התחברו למקורות.
בנוסף, עסקנו בשינויים החברתיים הכרוכים בכך, באתגרים ובציפיות החברה.
זאת ועוד, התלמידים נחשפו לטקסי התבגרות שונים בעולם, ובכך אף למדו להעריך את המסורת היהודית ודרישות החברה הישראלית.
במסגרת התוכנית כל תלמיד עבר תהליך אישי-ריגשי, קבוצתי וחברתי.
אנחנו מזמינים אתכם לקחת את הזמן ולצאת למסע עם תלמידכם:)

בקבוצות חוקרים ועולמות חדשים מגלים...

מטביעים חותם ולוקחים אחריות

קח אותו1
קח אותו 2

"אמת או חובה? מה יש בה מה יש במילה אהבה...?"

קח אותו 3
קח אותו 4

מהלך הפרוייקט

שלב א':"12 או 13 למצוות?"- התקיים דיון במליאה בשאלה זו, בעקבותיו חקרו הילדים בקבוצות מהן הסיבות לקביעת גיל התבגרות שונה בין בנים לבנות בהתאם למאפיינים: פיזיולוגיים, רגשיים וחברתיים. 

שלב ב': "יחסי הורים-ילדים" דיון וניתוח השיר "עוף גוזל" מנקודת מבט הורית והעיסוק באתגרים שבגיל זה. בשלב זה, החקר התבצע באמצעות ראיון אישי בין הורה לילד, אשר עסק בחווית ההתבגרות של ההורה. 

שלב ג': "בין שתי ערים?"- הקניית מושגי יסוד בהיסטוריה ו"יוון העתיקה". הילדים חקרו על מאפייני הפוליס: "ספרטה" ו"אתונה", ערכו השוואה בין שתי הערים בהיבט המדיני והגיאוגרפי, וכן בין החינוך הספרטני לחינוך כיום בהיבט של גיל ההתבגרות. 

שלב ד': "מהי גיאוגרפיה?"-הקניית מושגי יסוד בגיאוגרפיה, היכרות עם הגלובוס וחשיפה לטקסי מעבר בתרבויות שונות בעולם. כמו-כן, איתור מאפייני ההתבגרות וחיבור למיקום הגיאוגרפי במפת העולם.

תוצרים

תוצר ביניים אישי: 

בהמשך להקניית מושג היסוד: "ציר זמן" בהיסטוריה, הילדים יצרו ציר זמן אישי, המשקף אירועים משמעותיים בחייהם. כל תלמיד הציג את ציר הזמן בפני הכיתה וקיבל משוב אמ"ת.

תוצר ביניים קבוצתי: 

הכנת משחק לימודי בנושא מושגי יסוד בהיסטוריה וגיאוגרפיה. כל קבוצה הציגה את המשחק במליאה+ הדגימה וקיבלה משוב אמ"ת. 

תוצר סופי:

בהמשך לעיסוק בסוגיית ההתחייבות והאחריות המצופה בגיל זה, כל תלמיד הטביע את כף ידו על גבי בד והתחייב על הכתב. הבד ישמש כחלק מתפאורת מסיבת הסיום. 

שיתופי פעולה

.colab{display:none;}

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

כלים

.tools{display:none;}

טיפים

.tip{display:none;}

פרטי קשר

זהבה אהרוני 0505556366 zehavaah@gmail.com