?What a wonderful world

ידע, מיומנויות, הרגלים/ערכים

תחומי דעת ותוצרים

סיפור הפרויקט

על יחסי הגומלין בין האדם, החי והצומח.

יחסי הגומלין בין האדם, החי והצומח.
כיצד האחד זקוק לשני, תורם ונתרם? מתי ואיך.
מאמא אדמה ועד שימור אל מול הכחדה.
המגוון הביולוגי-והד חיות מבויתות.
התמקדות בכלב-בשירות האדם.
עידוד לאימוץ כלבים.

00fa6428-c836-4a32-bce9-b459ecef4aaf
0f201dfb-592e-41de-b03a-c281819ba5e9

מהלך הפרוייקט

מופיע בציר הזמן.

 

תוצרים

  • תערוכת צילומים בנושא.
  • תערוכת ציורים בנושא.
  • כתיבת מכתב ותערוכת עיצוב בולים.
  • כתיבת טיעון לפי מחוון.
  • יצירות בשימוש חוזר הנובעות מתוך החקר.
  • ביקור חיצוני מ"חוות החופש".
  • ביקור וטרינרים בבית הספר.
  • יציאה במהלך כל השנה לחווה החקלאית.
  • תוצר אמצע: חקר בשטח-ריאה ירוקה בעיר.

טיפול וטיפוח גינת כלבים בגן הרצל.

  • תוצר סופי: נארח יום אימוץ בבית הספר.

 נעצב כרזות לעידוד אימוץ חיות בית.

נכיר את החיות המחפשות בית ונכיר את קהל היעד המאמץ.

נבין את האחריות הקשורה בחבר לחיים.

 

שיתופי פעולה

החווה החקלאית חולון, חוות החופש.

במיוחד עבורך, מצוות הפרוייקט

טיפים

.tip{display:none;}

מידע נוסף

.extrainfo{display:none;}

פרטי קשר

הילה: מחנכת ד'1, רכזת קיימות, מנטורית למ"פ בית ספרית. hilarevivim@gmail.com